Christ’s Temptation Ended


Christ’s Temptation Ended After Satan had ended his temptations, he departed from Jesus for a little season. The foe was conquered, but the conflict had been long and exceedingly trying, and Christ was exhausted and fainting. He fell upon the ground as though dying. Heavenly angels who had bowed before Him in the royal courts, and who hadContinue reading “Christ’s Temptation Ended”

Ufunuo 21


Ufunuo 211 Kisha nikaona mbingu mpya na nchi mpya; kwa maana mbingu za kwanza na nchi ya kwanza zimekwisha kupita, wala hapana bahari tena. 2 Nami nikauona mji ule mtakatifu, Yerusalemu mpya, ukishuka kutoka mbinguni kwa Mungu, umewekwa tayari, kama bibi-arusi aliyekwisha kupambwa kwa mumewe. 3 Nikasikia sauti kubwa kutoka katika kile kiti cha enzi ikisema, Tazama, maskaniContinue reading “Ufunuo 21”

Do Not Accuse Others, But Intercede For Them


Do Not Accuse Others, but Intercede for Them, July 24 Therefore, in all things He had to be made like His brethren, that He might be a merciful and faithful High Priest in things pertaining to God, to make propitiation for the sins of the people. Hebrews 2:17, NKJV. BLJ 218.1 Let human beings, subject to temptation,Continue reading “Do Not Accuse Others, But Intercede For Them”

Hukumu


171 – Hukumu“The Judgement Has Set” 1Imeanzishwa hukumu mbinguni; tutasimamaje pale;Apimapo Mungu Hakimu kila wazo na tendo? ChorusTutasimamaje sote katika siku kuu ile?Dhambi zetu zitafutika ama zitatuangusha? 2Wametangulia wafu kupimwa, Kitambo ndipo wahai;Watapokea neno la mwisho, Vitabuni mwa Mungu. 3Tutasimamaje usiku ule, Siri zetu, kila moja,Zafunuliwa toka vitabu; Yesu atusaidie! 171

How To Make Money Online

Start Making $500 Guaranteed Passive Income

onlinemoneyearningblog

The Best Video For New Lunches Products

Content & Affiliate Marketing

Learn How to Make Money with Affiliate Marketing by leveraging The Content Marketing power

Trade Supremo

Helping people become entrepreneurs and make money online, in affiliate marketing, online marketing

The Laptop Trucker

Learn With Russ Parry The Laptop Trucker

MIND and SOUL

Tips, Tricks , How To’s , Tools & Resources

To Save A Path

to write to help

Zac Affiliate

Lending a helping hand while guiding you to financial freedom

Digitaltools4you

Digital products and reviews

How to Earn Extra Money

Earn Extra Money

Bread Machine Exposed

Bread Machine Reviews, News and Recipes!

A most awaited way to Express love

Love ,Friendship ,Emotions, wisdom words

GreenMarsMedia

Our tactics can help spark your business in difficult times and power it forward in good times!

Becoming HIS Tapestry

Christian Lifestyle Blogger

How To Make Money Online

Start Making $500 Guaranteed Passive Income

onlinemoneyearningblog

The Best Video For New Lunches Products

Content & Affiliate Marketing

Learn How to Make Money with Affiliate Marketing by leveraging The Content Marketing power

Trade Supremo

Helping people become entrepreneurs and make money online, in affiliate marketing, online marketing

The Laptop Trucker

Learn With Russ Parry The Laptop Trucker

MIND and SOUL

Tips, Tricks , How To’s , Tools & Resources

To Save A Path

to write to help

Zac Affiliate

Lending a helping hand while guiding you to financial freedom

Digitaltools4you

Digital products and reviews

How to Earn Extra Money

Earn Extra Money

Bread Machine Exposed

Bread Machine Reviews, News and Recipes!

A most awaited way to Express love

Love ,Friendship ,Emotions, wisdom words

GreenMarsMedia

Our tactics can help spark your business in difficult times and power it forward in good times!

Becoming HIS Tapestry

Christian Lifestyle Blogger