Danieli 2


Danieli 21 Hata katika mwaka wa pili wa kumiliki kwake Nebukadreza, Nebukadreza aliota ndoto; na roho yake ikafadhaika, usingizi wake ukamwacha. 2 Ndipo mfalme akatoa amri kuwaita waganga, na wachawi, na wasihiri, na Wakaldayo, wapate kumweleza mfalme ndoto zake. Basi wakaingia, wakasimama mbele ya mfalme. 3 Mfalme akawaambia, Nimeota ndoto, na roho yangu imefadhaika hata niijue tafsiri yake.Continue reading “Danieli 2”

Seek to Reflect The Image of Jesus


Seek to Reflect the Image of Jesus, July 27 Whoever says, “I abide in him,” ought to walk just as he walked. 1 John 2:6, NRSV. BLJ 221.1 What surpassing love and condescension, that when we had no claim on divine mercy, Christ was willing to undertake our redemption! But our great Physician requires of every soul unquestioningContinue reading “Seek to Reflect The Image of Jesus”

Uso Kwa Uso


175 – Uso Kwa Uso“Face To Face” 1Nitaonana na Yesu, uso kwa uso kweli;Siku ile shangwe tele nikimwona Mwokozi ChorusTutaonana kwa macho, huko kwetu mbinguni;Na kwa utukufu wake nitamwona milele. 2Sasa siwezi kujua jinsi alivyo hasa,Bali atakapokuja, nitamwona halisi. 3Mbele yake yafukuzwa machozi na huzuni;Kipotovu kitanyoshwa, fumbo litafumbuka. 4Uso kwa uso! Hakika palepale furaha;Nitafurahi kabisaContinue reading “Uso Kwa Uso”

How To Make Money Online

Start Making $500 Guaranteed Passive Income

onlinemoneyearningblog

The Best Video For New Lunches Products

Content & Affiliate Marketing

Learn How to Make Money with Affiliate Marketing by leveraging The Content Marketing power

Trade Supremo

Helping people become entrepreneurs and make money online, in affiliate marketing, online marketing

The Laptop Trucker

Learn With Russ Parry The Laptop Trucker

MIND and SOUL

Tips, Tricks , How To’s , Tools & Resources

To Save A Path

to write to help

Zac Affiliate

Lending a helping hand while guiding you to financial freedom

Digitaltools4you

Digital products and reviews

How to Earn Extra Money

Earn Extra Money

Bread Machine Exposed

Bread Machine Reviews, News and Recipes!

A most awaited way to Express love

Love ,Friendship ,Emotions, wisdom words

GreenMarsMedia

Our tactics can help spark your business in difficult times and power it forward in good times!

Becoming HIS Tapestry

Christian Lifestyle Blogger

How To Make Money Online

Start Making $500 Guaranteed Passive Income

onlinemoneyearningblog

The Best Video For New Lunches Products

Content & Affiliate Marketing

Learn How to Make Money with Affiliate Marketing by leveraging The Content Marketing power

Trade Supremo

Helping people become entrepreneurs and make money online, in affiliate marketing, online marketing

The Laptop Trucker

Learn With Russ Parry The Laptop Trucker

MIND and SOUL

Tips, Tricks , How To’s , Tools & Resources

To Save A Path

to write to help

Zac Affiliate

Lending a helping hand while guiding you to financial freedom

Digitaltools4you

Digital products and reviews

How to Earn Extra Money

Earn Extra Money

Bread Machine Exposed

Bread Machine Reviews, News and Recipes!

A most awaited way to Express love

Love ,Friendship ,Emotions, wisdom words

GreenMarsMedia

Our tactics can help spark your business in difficult times and power it forward in good times!

Becoming HIS Tapestry

Christian Lifestyle Blogger