Itchiness in Your Private Parts Plus it’s Environs


Itchiness in Your Private Parts Plus it’s Environs This is Important. For all those scratching themselves in private parts and it’s environs. I strongly suggest that 1. You change the soap that you are using. Go back to the good old Toyo/Menengai bar soap or it’s equivalent soap. Talk salt and put it in water,Continue reading “Itchiness in Your Private Parts Plus it’s Environs”

Wagalatia 4


Wagalatia 41 Lakini nasema ya kuwa mrithi, wakati wote awapo mtoto, hana tofauti na mtumwa, angawa ni bwana wa yote; 2 bali yu chini ya mawakili na watunzaji, hata wakati uliokwisha kuamriwa na baba. 3 Kadhalika na sisi, tulipokuwa watoto, tulikuwa tukitumikishwa na kawaida za kwanza za dunia. 4 Hata ulipowadia utimilifu wa wakati, Mungu alimtuma Mwanawe ambaye amezaliwaContinue reading “Wagalatia 4”

Luka 7


1 Alipokwisha kuyamaliza maneno yake yote masikioni mwa watu, aliingia Kapernaumu. 2 Na mtumwa wake akida mmoja alikuwa hawezi, karibu na kufa; naye ni mtu aliyempenda sana. 3 Aliposikia habari za Yesu, alituma wazee wa Wayahudi kwake kumwomba aje amponye mtumwa wake. 4 Nao walipofika kwa Yesu, walimsihi sana wakisema, Amestahili huyu umtendee neno hili; 5 maana, analipenda taifa letu,Continue reading “Luka 7”

God’s Power Exercised Constantly in Nature


God’s Power Exercised Constantly in Nature, August 11 Who has measured the waters in the hollow of His hand, measured heaven with a span and calculated the dust of the earth in a measure? Weighed the mountains in scales and the hills in a balance? Isaiah 40:12, NKJV. BLJ 237.1 The psalmist says: “The heavens declare the gloryContinue reading “God’s Power Exercised Constantly in Nature”

Tis Love That Makes Us Happy


579 – ‘Tis Love That Makes Us Happy/199- Upendo Ni Furaha Major Key: A Flat 1‘Tis love that makes us happy,‘Tis love that smooths the way;It helps us mind, it makes us kindTo others every day. CHORUS:God is love; we’re His little children.God is love; we would be like Him.‘Tis love that makes us happy,‘TisContinue reading “Tis Love That Makes Us Happy”

How To Make Money Online

Start Making $500 Guaranteed Passive Income

onlinemoneyearningblog

The Best Video For New Lunches Products

Content & Affiliate Marketing

Learn How to Make Money with Affiliate Marketing by leveraging The Content Marketing power

Trade Supremo

Helping people become entrepreneurs and make money online, in affiliate marketing, online marketing

The Laptop Trucker

Learn With Russ Parry The Laptop Trucker

MIND and SOUL

Tips, Tricks , How To’s , Tools & Resources

To Save A Path

to write to help

Zac Affiliate

Lending a helping hand while guiding you to financial freedom

Digitaltools4you

Digital products and reviews

How to Earn Extra Money

Earn Extra Money

Bread Machine Exposed

Bread Machine Reviews, News and Recipes!

A most awaited way to Express love

Love ,Friendship ,Emotions, wisdom words

GreenMarsMedia

AIO: Guaranteed Omnipresence Platform | Hyper-Focused-Local-Ads | Digital Advertising | Killer Reputation Management | Laser Google Keyword Ranking | Kickass Brand Agency | Start-up Excelerator | Podcasts | Video & SlideShare

Becoming HIS Tapestry

Christian Lifestyle Blogger

How To Make Money Online

Start Making $500 Guaranteed Passive Income

onlinemoneyearningblog

The Best Video For New Lunches Products

Content & Affiliate Marketing

Learn How to Make Money with Affiliate Marketing by leveraging The Content Marketing power

Trade Supremo

Helping people become entrepreneurs and make money online, in affiliate marketing, online marketing

The Laptop Trucker

Learn With Russ Parry The Laptop Trucker

MIND and SOUL

Tips, Tricks , How To’s , Tools & Resources

To Save A Path

to write to help

Zac Affiliate

Lending a helping hand while guiding you to financial freedom

Digitaltools4you

Digital products and reviews

How to Earn Extra Money

Earn Extra Money

Bread Machine Exposed

Bread Machine Reviews, News and Recipes!

A most awaited way to Express love

Love ,Friendship ,Emotions, wisdom words

GreenMarsMedia

AIO: Guaranteed Omnipresence Platform | Hyper-Focused-Local-Ads | Digital Advertising | Killer Reputation Management | Laser Google Keyword Ranking | Kickass Brand Agency | Start-up Excelerator | Podcasts | Video & SlideShare

Becoming HIS Tapestry

Christian Lifestyle Blogger