Zaburi 4

Zaburi 4
1 Ee Mungu wa haki yangu, uniitikie niitapo; Umenifanyizia nafasi wakati wa shida; Unifadhili na kuisikia sala yangu.

2 Enyi wanadamu, hata lini utukufu wangu utafedheheka? Je! Mtapenda ubatili na kutafuta uongo?

3 Bali jueni ya kuwa Bwana amejiteulia mtauwa; Bwana atasikia nimwitapo.

4 Mwe na hofu wala msitende dhambi, Tafakarini vitandani mwenu na kutulia.

5 Toeni dhabihu za haki, Na kumtumaini Bwana.

6 Wengi husema, Nani atakayetuonyesha mema? Bwana, utuinulie nuru ya uso wako.

7 Umenitia furaha moyoni mwangu, Kupita yao wanapozidishiwa nafaka na divai.

8 Katika amani nitajilaza na kupata usingizi mara, Maana Wewe, Bwana, peke yako, Ndiwe unijaliaye kukaa salama.

About Fredrick

I am Fredrick Onyango, a Computer Engineer, Graphics Designer and have been a tutor of Computerized accounting. I am currently a Freelancer & Copywriter cum Proof reader.

0 comments on “Zaburi 4

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

RelatoCorto.com

Figment of imagination

Health and Nutrition

Tips , Tricks , How To's , Resources

Marjorie's Mix

#Thoughts, #Nature, #Recipes & More

BABY CARE

Ready To Become Parents

Abidings

life memories inspired

AllSuper Biz

easy from home business tips and tools

Scott Home Biz

Digital Marketing

One Stop Traffic

Your One Stop Affilate Marketing Traffic

MROSSO CLINIC

AFYA BORA KWA WOTE

Pointless Overthinking

Understanding ourselves and the world we live in.

Chiecyclopedia

Join The Movement

Prime Health Biz

For Better Health Naturally

RelatoCorto.com

Figment of imagination

Health and Nutrition

Tips , Tricks , How To's , Resources

Marjorie's Mix

#Thoughts, #Nature, #Recipes & More

BABY CARE

Ready To Become Parents

Abidings

life memories inspired

AllSuper Biz

easy from home business tips and tools

Scott Home Biz

Digital Marketing

One Stop Traffic

Your One Stop Affilate Marketing Traffic

MROSSO CLINIC

AFYA BORA KWA WOTE

Pointless Overthinking

Understanding ourselves and the world we live in.

Chiecyclopedia

Join The Movement

Prime Health Biz

For Better Health Naturally

%d bloggers like this: